Aanmelden

Aanmelden leerling
Vanuit de vmbo scholen stromen leerlingen door naar de BVT. Wanneer een bedrijf zelf een geschikte potentiële leerling heeft kan deze zich ook aanmelden bij de BVT. De leerling kan zich ook zelf aanmelden. De praktijkopleider van de BVT voert vervolgens een sollicitatiegesprek met de leerling. Wanneer de praktijkopleider de leerling geschikt acht, wordt de koppeling tussen een bedrijf en de leerling tot stand gebracht. Bovendien worden vaste afspraken gemaakt tussen het bedrijf en de leerling.

Arbeids- en detacheringovereenkomst
De leerling gaat een arbeidsovereenkomst aan met de BVT. De BVT gaat vervolgens een detacheringovereenkomst aan met het lidbedrijf. De arbeids- en detacheringovereenkomst worden afgesloten voor maximaal de duur van de opleiding. Ook kan de leerling in dienst treden bij het bedrijf waar hij tijdens zijn opleiding gedetacheerd is geweest. Gedurende het eerste en tweede leerjaar gaan ze twee dagen per week naar school. Leerlingen worden door middel van competentiegericht onderwijs praktisch en theoretisch opgeleid. De overige dagen werkt de leerling bij het bedrijf waar hij zijn vaardigheden verder kan ontwikkelen en praktijkervaring op doet.

Aanmelden lidbedrijf
Om gebruik te kunnen maken van leerlingen en de opleidingsconstructie van de BVT dienen bedrijven deelnemer te worden van de BVT. Aan het lidmaatschap is een eenmalige contributie verbonden die per beroepsrichting verschillend is ingericht.

Opleidingskosten
Voor de dagen waarop de leerling daadwerkelijk bij het bedrijf werkt, brengt de BVT het bedrijf een tarief per uur in rekening. Dit detacheringtarief is inclusief onderwijsbijdrage, kosten voor de praktijkopleiding etc. Op dit detacheringtarief zijn subsidies en fiscale maatregel in mindering gebracht (resp. Opleidings- en ontwikkelingsfonds, en Wet Vermindering Afdracht Onderwijs). Het bedrijf betaalt dus een tarief dat gebaseerd is op de leeftijd van de leerling en het opleidingsstadium waarin hij of zij zich bevindt (zoals vastgelegd in de CAO).

Aanmelden kan via: info@bvtdrenthe.nl

how it's made